Værdigrundlag

Skibet Børnehus er ladet med vores fælles værdier: Faglighed, fællesskabs ånd, positivitet, gensidig respekt

Faglighed

Hvordan ser vi det?

 •  Alle i huset er professionelle uanset fagområde
 •  Vi bruger hinandens kompetencer
 •  Vi er tydelige i vores faglighed
 •  Vi giver hinanden konstruktiv kritik
 •  Vi er åbne for nytænkning
 •  Vi arbejder struktureret for tryghed
 •  Vi udviser handlekraft
 •  Vi opelsker en kultur for handlekraft
 •  Vi giver plads til at lave fejl
 •  Vi ønsker at dygtiggøre os
 •  Vi dokumenterer og evaluerer
 •  Vi bruger Hjernen og Hjertet
 •  Vi har en professionel relation til forældre
 •  Vi har en professionel relation til hinanden
 •  Vi holder et højt informationsniveau mellem kollegaer
 •  Vi sorterer informationer, så vi undgår negativ sladder
 •  Vi er skarpe på fagligheden i det upåagtede
 •  Vi er ligeværdige, ikke nødvendigvis ligestillede. Vi kender vores roller
 •  Vi tør være tydelige
 •  Vi finder og benytter eksterne sparringspartnere i et tværfagligt samarbejde


Fællesskabs ånd

Hvordan ser vi det?

 •  Vi bygger på samme fundament
 •  Vi har fælles traditioner
 •  Vi har gode overgange
 •  Vi har kendskab til praksis på andre stuer
 •  Vi arbejder på tværs og udnytter vores kompetencer og ressourcer bedst muligt
 •  Vi arbejder tværfagligt internt
 •  Vi bakker hinanden op
 •  Vi bakker op om fællesarrangementer
 •  Vi byder ind med hvad vi har/kan
 •  Vi har fælles kulturelle værdier
 •  Vi har omsorg for hinanden under hensyntagen til fagligheden
 •  Vi gider, at være sammen
 •  Vi hjælper hinanden på tværs
 •  Vi giver plads
 •  Vi inviterer hinanden ind i fællesskabet
 •  Vi siger god morgen og nævner hinanden ved navn
 •  Vi har fælles aktiviteter på et årshjul

Gensidig respekt

Hvordan ser vi det?

 •  Vi ser forskelligheden og bruger den som en styrke i det faglige pædagogiske arbejde
 •  Vi bakker hinanden op, selvom vi ikke altid er enige i den fælles beslutning
 •  Vi taler pænt med og om hinanden
 •  Vi giver ros og modtager ros
 •  Vi har en kultur, hvor vi giver konstruktiv kritik
 •  Vi er loyale mod hinanden og huset
 •  Vi er rummelige – vi supplerer hinanden
 •  Vi udnytter hinandens viden, bruger de kompetencer vi har i huset
 •  Vi tør vise egne stærke og svage sider
 •  Vi forsøger at se hvad andre mangler
 •  Vi tør sige, hvad vi har brug for
 •  Vi tør lave fejl, da det også kan skabe læring og udvikling.


Positivitet

Hvordan ser vi det?

 •  Man føler sig velkommen i huset
 •  Vi mærker engagement
 •  Vi giver ros, skulderklap og er imødekommende
 •  Vi yder omsorg for hinanden i det omfang, hvor det ikke går ud over fagligheden
 •  Vi mærker og viser glæde ved arbejdet
 •  Vi elsker humor
 •  Vi smiler og siger godmorgen
 •  Vi har en god tone. Pli
 •  Vi udstråler overskud uanset situationen og tiden på dagen
 •  Vi takker for hjælp
 •  Vi er åbne for muligheder
 •  Fejring af egne og fælles succeser
 •  Vi møder ind med åbent sind
 •  Vi må gerne sige vores mening, for vi gør det på en god, faglig og respektfuld måde