Digital medie politik

Digital dannelse er ikke bare et spørgsmål om digitale færdigheder og kompetencer. Det er en bred kulturel dannelse, der forbinder sig med den fortsatte teknologiske udvikling og digitale medievirkelighed. Digital dannelse bygger på viden og evnen til handling – og at kunne orientere sig i en foranderlig verden, forstå sig selv i et bredere perspektiv. (Lotte Nyboe, Syddansk Universitet) Det 21. århundredes samfundsudvikling medfører nye kompetence- og dannelsesbehov for børnene og krav til uddannelser (digitalisering, nye jobformer, 21st century skills, ikke tabe nogen undervejs)

I Skibet Børnehus arbejder vi bevidst med digitale medier. Vi ser de digitale medier som et redskab til at indtage verden på flest mulige måder i udviklende pædagogiske læringsmiljøer. Vi søger viden, leger og bruger de mange forskellige digitale funktioner som udvidelse og læring til og af de pædagogiske aktiviteter, vi løbende har sammen med børnene. Som udgangspunkt er vi altid sammen med børnene når vi arbejder med digitale medier. Der kan være særlige tilfælde, hvor vi vurderer, at iPaden bliver brugt som et pusterum/pause og her ligger der en pædagogisk overvejelse til grund for pausen. Alt efter alder vil børnene efterhånden bruge de digitale medier mere selvstændig med guidning fra det pædagogiske personale.
På grund af den nye persondatalov har vi valgt fremadrettet, at bruge Børnetube til billeder og videofilm af børn og voksne.

Vores mål er at:

  • Give børnene en forståelse af hvordan moderne medier virker og hvad de kan bruges til.
  • Ved hjælp af digitale medier, skabe rammer, hvor børnene får mulighed for at udvide, forstørre, eksperimentere og visualiserer viden om emner, temaer m.m.
  • Give børnene flere muligheder for at udvikle legen, relationer og fælleskaber omkring medier.
  • Både børn og voksne i Skibet Børnehus løbende bliver klogere på den digitale verden gennem kurser og vidensdeling i huset.
  • Skabe et digital fysisk rum, hvor de digitale medier altid er til stede og hvor der er mulighed for at fordybe sig i den digitale verden i små fællesskaber.
  • Børn i udsatte positioner får mulighed for at benytte digitale medier som et redskab, når børn efter anvisning fra TCBU har brug for en ekstra pause og alenetid.

I Skibet Børnehus bruger vi digitale medier til understøtte de styrkede pædagogiske læreplaner:

Kommunikation og sprog

Vi bruger blandt andet de digitale medier til at visualiserer billeder af sange, temaer og finde/søge viden om det der lige optager børn eller voksne. Søgningerne er med til at udvide børnenes sprogforståelse og ordforråd.
Vi bruger app til at blande digital læring med udforskende leg.
Vi bruger blandt andet de anbefalende apps fra TCBU:
My PlayHome: Appen er et digitalt dukkehus hvor I kan snakke om alt fra genstandes navne til handlinger og beskrivelser.
Snuderik: Hør historien om Snuderik og synge med på kendte børnesange med fagter. Eventyr der fanger børnene i en sød verden af kendte dyr og oplevelser.
Tiny Tap: Appen giver mulighed for at lave sine egne spil, samt dele spil med andre.
Book Creator: vi laver vores egen bog med billeder og tekst.
App: Pegebog for børn udfordre børn på begreber, farver, dyr og musik.

Krop, sanser og bevægelse

Vi bruger projekter til at skabe andre arenaer, som havet, stranden, blomsteregnen, eventyr, skyggespil m.m hvor børnene kan leve sig ind i den verden ved at være fysiske aktive eller ved at være stille og lyttende.
Vi bruger iPaden til at finde musik til forskellige danse og fagte lege samt til at finde spøgelser i Skibet Børnehus.
Vi bruger blandt andet de anbefalede app fra TCBU:
Babygymnastik og leg.
Babymotorik og sang.
Tulle og skralde.

Kultur, æstetik og fællesskab

Ved traditioner, temaer m.m søger vi viden og inspiration. Vi bruger håndprojekter til at visualiserer skoven, stranden og trækker uderum indenfor. Efter en udflugt har vi mulighed for at lave en film/skuespil med puppet pals, hvor børnene lære af og fra hinanden. Til dokumentation og skrabbog bruger vi bland andet app PicCollage og Book Creator.
Kendskab til andre lande og deres flag: App Flag play fune.
Ligeledes bruges Dr. Panda i flere udgaver og musik color.

Natur, udeliv og science

Vi køber forstørrelsesglas til iPad/mobil for at vi kan se og forstørre de mindste dyr, planter og insekter i naturen sammen med børnene. Vi fotograferer og filmer i naturen, så vi kan undersøge og dokumentere via digitale medier. Vi kan blandt andet understøtter med app Mini adventures.
Børnene kan få en forforståelse for vind, vejr og klima ved at bruge blandt andet appen Marco Polo Weather og Bio Mio.

Social udvikling

App: Puppet pals en digital dukketeater, hvor vi arbejder med mobning, slagskib ultra, strategi spil
for børn. Øve turtagning, tage hensyn og vente på tur App: Trunky Fishing. Tulle og Skralde. Ludo.

Alsidig personlig udvikling

Vi filmer og tager billeder af børnene. Når børnene se sig selv på film og billeder oplever sig selv udefra og de andre indefra, samt ser sig selv og andre i et fællesskab.
Børn kan øve sig digital på at tilegne sig kompetencer, færdigheder og strategier, som de med fordel kan bruge i andre sociale sammenhænge i hverdagen. Eks. App: card shark.
Peti bath, Happy baby, my baby friend.

Medarbejdernes kompetencer

Vi skal ikke være IT eksperter men vi skal være nysgerrige og bruge digitale medier med den pædagogiske tilgang, som vi har til alle de andre pædagogiske arbejdsredskaber.