Overgange i Skibet Børnehus

I Skibet Børnehus har jeres barn flere overgange.

Flere overgange i Skibet Børnehus


Der er overgang fra vuggestue til Kompasset ved 2, 6 år.

Der er overgang fra Kompasset til børnehave ved omkring 3 år og der er overgang fra børnehave til Skibsmatros ved ca. 5 år.

Vi ser os selv som et stort hus og vi bestræber på, at børnene lære hinanden af kende på kryds og tværs af stuerne. Det gør vi ved at have åbne døre, fælles projekter og temaer i huset, medarbejderne hjælper hinanden ved ferie og sygdom, så de får et kendskab til børn fra de andre stuer, børnene mødes på legepladsen, hallen eller i atelier og får mulighed for at danne nye venskaber og relationer på kryds og tværs af stuer.

  • Kompasset er gruppen for de ældste vuggestuebørn. Kompasset blev dannet i december 2015, da mange forældre oplevede, at skiftet/overgangen fra vuggestue til børnehave var alt for stor. Fra vuggestue, hvor normeringen var 3-4 børn pr. medarbejder til børnehave, hvor normeringen var 6,5 børn pr medarbejder. Den tætte og trygge kontakt de var vant til i vuggestuen (også set i forhold til normeringen) var for både børn og forældre en for stor omvæltning og tilvænning.

    Kompasset er derfor tiltænkt som den blide overgang, hvor der er tid til at vænne sig til den næste overgang til børnehave. Der er tid til at komme på længere ture, komme på besøg i børnehaven og på den store legeplads. Der tilbydes aldersvarende aktiviteter ude og inde. Der er tid til at arbejde med relationer og på at styrke venskaber, samtidig er der fokus på selvhjulpen hed og på at styrke den sproglige udvikling.

    Ved at have Kompasgruppen har vi ligeledes mulighed for, at kigge på hvornår den optimale overgang fra grupperne af børnene ligger ift. modenhed og relationer og barnet kan blive længere både i vuggestue og ved Kompasset, hvis barnet har et særlig behov eller ikke er moden til børnehaven

 

  • Skibsmatroserne er gruppen for de ældste børnehavebørn. Børnene starter ved Skibsmatroserne i august, året før de skal i skole. Det er ved Skibsmatroserne der særlig arbejdes med de 8 kompetencemål for skolestart. De 8 kompetencemål er: relationer, sociale spilleregler, selvkontrol og fokus, robusthed, forandringsparathed, udtrykke følelser og familie og samfund. I løbet af året er der besøg af børnehaveklasselærerne og det sidste halve år er der mange besøg i skolen og på skolens legeplads, fælles udflugter og der tilbydes trepartssamtaler med skole, børnehave og forældre.

    Skibet Børnehus og Skibet Skole udarbejder hvert år en samarbejdsaftale med aktiviteter for hele året. I kan finde aftalen og læse om mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole på vores hjemmesiden.