Forældresamarbejde

I Skibet Børnehus er et godt samarbejde forældre og personale imellem, en vigtig forudsætning for, at børnene trives optimalt.

Forældresamarbejdet i Skibet Børnehus

Åbenheden fremmes ved at arbejde aktivt på, at forældrene tør og kan vise os tillid, idet det er en stor tillidserklæring at aflevere sit barn til andre. Personalet viser glæde ved arbejdet, tænker positivt og konstruktivt i det daglige møde med pædagogiske og praktiske udfordringer. Personalet viser forældrene, at deres barn er blevet ”set” i løbet af dagen. Personalet er lydhøre overfor forældrenes spørgsmål og ideer, lytter aktivt og er åben overfor andre måder at se tingene på. Dog er det Personalet, med deres faglige baggrund, som har ansvaret for de pædagogiske processer og beslutninger på stuerne.
I dagligdagen finder vi det naturligt at drøfte barnets såvel fysiske som psykiske udvikling og trivsel med forældrene, og i situationer hvor personale eller forældre skønner, at der er brug for ekstern professionel hjælp f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, læge eller talepædagog, gøres det altid med forældrenes accept.

Vuggestuen

Inden barnet starter i vuggestuen har personalet en samtale med forældrene. Her taler vi om barnets rytme, vaner og behov, samt tilrettelægger indkøringsperioden, så barnet og forældrene gradvist vænner sig til rytmen i vuggestuen. Efter ca. 3 måneder er der mulighed for en samtale om, hvordan barnet trives. Informationen personale og forældre imellem, foregår ved den daglige snak, samt på opslagstavlen om forskellige aktiviteter, samt barnets måltider i dagens forløb.
Ved 2,7 år tilbydes forældre en samtale som omhandler barnets trivsel og udvikling med afsæt i de seks læreplanstemaer, barnets generelle trivsel og det pædagogiske miljø også kaldet dialogprofilen i Hjernen og Hjertet.

Børnehaven

Information personale/forældre imellem sker via den daglige kontakt, Aula, nyhedsbreve fra gruppen, nyhedsbreve fra Skibet Børnehus generelt og på opslagstavlen om ugens aktiviteter. Det er forældrenes ansvar at få læst disse. ved 4 års alderen tilbydes forældre en samtale som omhandler barnets trivsel og udvikling med afsæt i de seks læreplanstemaer, barnets generelle trivsel og det pædagogiske miljø også kaldet dialogprofilen i Hjernen og Hjertet. Inden barnet indmeldes i børnehaveklasse, tilbydes forældrene endnu en dialogprofilsamtale med stuens personale, om barnets parathed til skolegang.

Hver år afholder hver gruppe en forældremøde hvor forældrene kan høre om hvad der bliver arbejdet med og hvilken læring der er vigtig for deres barn.

Forældrebestyrelsen

Forældrene har formel indflydelse på daginstitutionen via forældrebestyrelsen.
Bestyrelsen inddrages i beslutninger om bl.a. institutionens målsætninger og pædagogiske principper jfr. Vedtægter for forældrebestyrelser. Bestyrelsen i Skibet Børnehus består af 7 forælder-repræsentanter og
3 personalerepræsentanter samt lederen.

​Bestyrelsen arrangerer grillaftner hvor forældre kan møde hinanden på kryds og tværs.