Seksualpolitik

I Skibet Børnehus ønsker vi at skabe åbenhed og tryghed i forhold til forældre om et emne, der kan være svært at snakke om. Ligeledes ønsker vi i personalegruppen, at skabe synlig tryghed over for os selv og hinanden i vores professionelle arbejde med børnene. Ikke mindst, at skabe en tryghed og forståelse omkring børnenes seksualitet i deres samvær med hinanden.

Definition af børns seksualitet

Børns seksuelle lege har ikke noget med voksen seksualitet at gøre. Små børns seksualitet adskiller sig generelt fra voksnes ved at være ubevidst. For børnene er det blot spændende og lidt forbudt at udforske hinandens kroppe, derfor gemmer de sig ofte, når de leger disse lege. De forstår ikke voksnes følelser derom – for dem er det en sanseoplevelse som så meget andet.

Børns hyppige og normale seksuelle adfærd/lege

I daginstitutionen oplever vi af og til, at børnene leger seksuelle lege. Legene foregår som regel i det skjulte, hvor børnene udforsker deres egen og hinandens kroppe sammen med jævnaldrene for lukkede døre eller længst væk på legepladsen. De seksuelle lege, doktorlege, numselege og selvstimulering, er en naturlig del af børnenes udvikling.
Børnene lærer om deres egen og andres seksualitet gennem disse lege og udvikler en fornemmelse for deres egne og andres grænser, som er vigtige senere i livet. Dette indebærer, at de får et positivt forhold til deres kropslige udvikling og til deres kønsidentitet, så de kan udvikle sig til hele mennesker psykisk såvel som fysisk.

Sådan forholder vi os i Skibet Børnehus

Det er vigtigt, at børnene ikke gøres flove eller skamfulde, når de overraskes i deres seksuelle lege. Derfor skal vi voksne reagere naturligt, og blot bede børnene finde på en anden leg, og tage deres tøj på igen. Derefter kan vi tage en snak med børnene om, hvad det er for en leg de leger, og forklare dem, at det er naturlige lege, hvor det er vigtigt, ikke at overskride hinandens grænser.

Forældresamarbejde omkring børns seksualitet

Ligesom i andre situationer ønsker vi en åben dialog med forældrene om børnenes seksualitet.
Vi informerer derfor forældrene, når vi har oplevet, at deres barn har deltaget i seksuelle lege i institutionen. Forældrene er velkomne til at kontakte personalet, hvis de har underen eller har en utryghed omkring børnenes adfærd.
Hvis vi har en bekymring omkring barnets seksuelle adfærd, følger vi Vejle Kommunes handleplan ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge”.

Børn/ medarbejder

Der indhentes altid børne- og straffeattest hos Rigspolitiet, når der ansættes nye medarbejdere i Skibet Børnehus.
Vi arbejder i teams og er sjældent alene med et barn/en gruppe børn til en aktivitet. Dagens rutiner byder dog, at medarbejderne er alene med et barn/en gruppe børn i en kortere periode.
I Skibet Børnehus må en medarbejder gerne være alene med et barn på badeværelset, da vi gerne vil skærme barnet ved ikke at ”udstille” f.eks i puslesituationen eller ved toiletbesøg men med døren på klem. Vi forsøger, at beskytte medarbejdere ved, at vejlede i, hvilke situationer der kan misforstås og/ eller sætte dem i en sårbar situation.
I Skibet Børnehus er der ikke forskel på de mandlige og kvindelige medarbejderes opgaver og beføjelser i forhold til børnene. Vi er generelt opmærksomme og årvågne, og vi har øje for både børn og medarbejders fysiske og psykiske sikkerhed.