Børnesyn

Skibet er ladet med næring, liv, leg og læring:

At se sig selv udefra og andre indefra

I Skibet Børnehus ser vi barnets vej gennem livet som en dannelsesproces. Målet er at barnet kan se sig selv udefra og den anden indefra og nå til en fælles løsning. 

I Skibet Børnehus ser vi leg og læring som en helhed i pædagogikken, som et "både og" og ikke som et "enten eller"

Dagtilbud af høj kvalitet har en tydelig fokus på læring i den pædagogiske praksis og gode læringsmiljøer for børnene, hvilket har betydning for børnenes senere skolegang og livsmuligheder. Læring i Dagtilbud handler ikke om uddannelse af 0-6 årige, men dannelse af de 0 til 6 årige.

I Skibet Børnehus er den anerkendende tilgang til børnene en vigtig faktor for, at skabe et godt læringsmiljø. Det er vigtigt, at vi anerkender børnene for deres indsats og har fokus på deres fremskridt. Dette understøtter børnenes udviklende tankesæt og motiverer dem til at søge udfordringer og gøre en indsats for at lære mere.