Kunstpædagog

    I Skibet Børnehus har vi ansat en kunstpædagog. Kristin har sit eget rum/atelier i vores børnehus, hvor børn kan komme og deltage i kreative aktiviteter som male, tegne, klippe, få massage eller fodbad. Kristin deltager også i sanseture ud af huset og er vores "Trolde Tilde", som fortæller historier, giver sanseoplevelser, laver bålmad og lære børn at fordybe sig igennem æstetiske processer.

    Kristin bruger også musik og motorik som aktiviteter til at styrke barnets selvværd/selvfølelse og styrkelse af børnefællesskaberne.

    Ligeledes støtter Kristin de børn som har brug for lidt ekstra i en periode.