Mobbepolitik

  Definitioner af mobning:
  • Gentagende, bevidste handlinger mod et barn som medfører mistrivsel og lavt selvværd.
  • Når man finder det svageste punkt hos det enkelte barn på det svageste tidspunkt.
  • Mobning rammer personligt og hensigten er at såre ofret og hævde sig selv.

  Forebyggelse af mobning:

  • Vi lærer børnene at tale pænt til hinanden.
  • Vi skal være gode rollemodeller og være bevidste omkring vores sprog og adfærd.
   • Er der nogle børn der har brug for ekstra støtte i forhold til udvikling af deres sociale kompetencer.
    • Børn der har svært ved at komme med i leg.
    • Opretholde en leg i længere tid.
    • Håndtering af konflikter m.v.
  • Vi skal støtte børnene i deres udvikling af empati.
   • Forklare og vise i konfliktsituationer, hvad det gør ved et andet barn at man gør eller siger sådan (han/hun bliver ked af det, det gør ondt o.l.).
  • Vi skal anerkende børnenes følelser, så de lærer at anerkende andres.
  • Vi skal lære børnene at sige fra, hvis de bliver slået, skubbet eller talt "grimt" til og støtte dem i at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.
  • Vi snakker løbende med forældrene om børnenes generelle trivsel.

  Når mobning opstår - hvad gør vi så:

  • Vi samarbejder med forældrene til både mobberen og offeret for at finde den bedste løsning sammen.
  • Vi kigger på hele børnegruppens dynamik og ressourcer og laver tiltag der kan styrke selvværdet og de sociale kompetencer hos både mobber og offer.
  • Vi skal vise børn der mobber, at vi ikke accepterer deres handlinger når de mobber fysisk eller psykisk.
  • Vi er ekstra opmærksomme på at børnene (især mobberen) får opmærksomhed og anerkendelse ved positive handlinger, så hensigtsmæssig social adfærd bliver styrket.
  • Vi skal give både mobber og offer succesoplevelser så de bliver styrket i deres selvværd.