Læreplaner

Vi har fjernet den gamle læreplan fra hjemmesiden, da vi er i fuld gang med at udarbejde Den nye styrkede pædagogiske læreplan. Vi har afholdt pædagogisk dag den 18.01.2020, hvor vi arbejdede med at få en fælles faglig beskrivelse af leg, børnefællesskaber, legemiljøer og børn i udsatte positioner.

Vi har i fællesskab beskrevet vores overgange/sammenhænge, læringssyn, dannelse og børneperspektiv, hvilket i også kan læse om på vores hjemmeside. Forældrebestyrelsen er ligeledes i gang med et skriv omkring det gode forældresamarbejde.

Vi forventer at have vores læreplan færdig sidst på året.