Personaleværdier

  SKIBET BØRNEHUS ER LADET MED VORES PERSONALEVÆRDIER:

  FAGLIGHED, FÆLLESSKABS ÅND, POSITIVITET, GENSIDIG RESPEKT.

   

  Faglighed

  Hvordan ser vi det?

   Alle i huset er professionelle uanset fagområde

   Vi bruger hinandens kompetencer

  Vi er tydelige i vores faglighed

   Vi giver hinanden konstruktiv kritik

   Vi er åbne for nytænkning

   Vi arbejder struktureret for tryghed

   Vi udviser handlekraft

   Vi opelsker en kultur for handlekraft

   Vi giver plads til at lave fejl

   Vi ønsker at dygtiggøre os

   Vi dokumenterer og evaluerer

   Vi bruger Hjernen og Hjertet

   Vi har en professionel relation til forældre

   Vi har en professionel relation til hinanden

   Vi holder et højt informationsniveau mellem kollegaer

   Vi sorterer informationer, så vi undgå negativ sladder

  Vi er skarpe på fagligheden i det upåagtede

   Vi er ligeværdige, ikke nødvendigvis ligestillede. Vi kender vores roller

   Vi tø være tydelige

   Vi finder og benytter eksterne sparringspartnere i et tværfagligt samarbejde

   

  Fællesskabs ånd

  Hvordan ser vi det?

   Vi bygger på samme fundament

   Vi har fæles traditioner

   Vi har gode overgange

   Vi har kendskab til praksis på andre stuer

   Vi arbejder på tværs og udnytter vores kompetencer og ressourcer bedst muligt

   Vi arbejder tværfagligt internt

   Vi bakker hinanden op

   

  Vi bakker op om fællesarrangementer

   Vi byder ind med hvad vi har/kan

   Vi har fæles kulturelle værdier

   Vi har omsorg for hinanden under hensyntagen til fagligheden

   Vi gider, at være sammen

   Vi hjælper hinanden på tvæs

   Vi giver plads

   Vi inviterer hinanden ind i fællesskabet

  Vi siger god morgen og nævner hinanden ved navn

   Vi har fæles aktiviteter på et årshjul

  Gensidig respekt

  Hvordan ser vi det?

   Vi ser forskelligheden og bruger den som en styrke i det faglige pædagogiske arbejde

   Vi bakker hinanden op, selvom vi ikke altid er enige i den fælles beslutning

   Vi taler pænt med og om hinanden

   Vi giver ros og modtager ros

   Vi har en kultur, hvor vi giver konstruktiv kritik

   Vi er loyale mod hinanden og huset

  Vi er rummelige – vi supplerer hinanden

  Vi udnytter hinandens viden, bruger de kompetencer vi har i huset

   Vi tø vise egne stærke og svage sider

   Vi forsøger at se hvad andre mangler

   Vi tø sige, hvad vi har brug for

   Vi tø lave fejl, da det også kan skabe læring og udvikling.

   

  Positivitet

  Hvordan ser vi det?

   Man føler sig velkommen i huset

   Vi mærker engagement

   Vi giver ros, skulderklap og er imødekommende

   Vi yder omsorg for hinanden i det omfang, hvor det ikke gå ud over fagligheden

   Vi mærker og viser glæde ved arbejdet

   Vi elsker humor

   Vi smiler og siger godmorgen

  Vi har en god tone. Pli

   Vi udstråler overskud uanset situationen og tiden på dagen

   

   Vi takker for hjælp

   Vi er åbne for muligheder

   Fejring af egne og fæles succeser

   Vi møer ind med åbent sind

  Vi må gerne sige vores mening, for vi gør det på en god, faglig og respektfuld måde

  Udarbejdet den 10. september 2016