Behandling af følsomme personoplysninger

Behandling af data

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har
modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Dataskyttelsesforordningen.
Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 38538071, Værkmestergade 2,
8000 Aarhus C

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefonnummer: 72273002

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse
indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Formålet med behandling af dine data

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte
lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af brevet. Hvis vi videregiver dine
data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af
den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle
Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke
tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der
fremgår af brevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det
ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af
dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se
oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har
du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse
mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk